VÝSKUM A VÝVOJ
Optimalizácia využitia a rozvoj výskumných infraštruktúr

Posilnenie inovačných možností malých a stredných podnikov, ako aj ich schopností využívať výsledky výskumu (výskum pre MSP a asociácie)

Podpora rozvoja regionálnych výskumných zoskupení

Odhaľovanie výskumného potenciálu v konvergenčných a najvzdialenejších regiónoch

Približovane vedy k spoločnosti s cieľom vyvážene integrovať vedu a techniku do spoločnosti EÚ

Horizontálne akcie a opatrenia na podporu medzinárodnej spolupráce

Podpora investičných projektov mladých podnikateľov

Podpora vedeckých projektov mladých vedeckých pracovníkov

NAŠE SLUŽBY
01
02
03
Copyright © Cassano s.r.o.   |   Tvorba web stránok
tvorba web stranok
04
05
06
INDIVIDUÁLNE SLUŽBY
DEVELOPING A INVESTÍCIE
KOMPLEXNÉ CONSULTINGOVÉ SLUŽBY
STRATEGICKÉ BIZNIS PLÁNOVANIE
VÝSKUM A VÝVOJ
Publikácia pracovníkov CASSANO, s.r.o. používaná ako vysokoškolská učebnica pre študentov ekonomických odborov a pre širokú odbornú verejnosť.

Vydavateľstvo: KARTPRINT
Rok vydania: 2012
SOCIÁLNE PROJEKTY

DEVELOPMENT, KONZULTÁCIE, INVESTOVANIE