SLUŽBY
INVESTÍCIE
Developing a investície
Projekčná činnosť
Koordinácia a uzatváranie jednotlivých obchodov ako aj celých portfólií
Poradenstvo vo vybraných sektoroch na trhu s nehnuteľnosťami
Vyhľadávanie a predaj nehnuteľností na podnikateľské alebo súkromné účely
>> viac


KOMPLEXNÉ CONSULTINGOVÉ SLUŽBY
Firemné poradenstvo
Konzultácie k podnikateľskému zámeru
Účtovné poradenstvo
Finančná analýza podniku
Právne poradenstvo
Daňové poradenstvo
Audítorské poradenstvo
Znalecké poradenstvo
>> viac


STRATEGICKÉ BIZNIS PLÁNOVANIE
Získavanie aktuálnych a kľúčových informácií o vybranom trhovom segmente
Navrhnutie systému kľúčových ukazovateľov merania efektívnosti dosahovania podnikových cieľov
Vypracovanie projektu podnikateľského plánu
Analýza rizík spojených s realizáciou projektu, ich evidencia a vypracovanie opatrení ich eliminácie
Prezentácia projektu potenciálnym investorom a veriteľom
Poradenstvo pre klientov, na základe ich konkrétnych požiadaviek
Komplexné štatistické spracovanie dát
>> viac


VÝSKUM A VÝVOJ
Optimalizácia využitia a rozvoj výskumných infraštruktúr
Posilnenie inovačných možností malých a stredných podnikov, ako aj ich schopností využívať výsledky výskumu
Podpora rozvoja regionálnych výskumných zoskupení
>> viac


SOCIÁLNE PROJEKTY
Podporuje úsilie Zoologickej záhrady v  Bratislave o  zachovanie unikátnych zvierat aj pre ďalšie ľudské generácie.
Podporujeme chov vlka európskeho.
INDIVIDUÁLNE SLUŽBY
NAŠE SLUŽBY
01
02
03
Copyright © Cassano s.r.o.   |   Tvorba web stránok
tvorba web stranok
04
05
06
INDIVIDUÁLNE SLUŽBY
DEVELOPING A INVESTÍCIE
KOMPLEXNÉ CONSULTINGOVÉ SLUŽBY
STRATEGICKÉ BIZNIS PLÁNOVANIE
VÝSKUM A VÝVOJ
SOCIÁLNE PROJEKTY

DEVELOPMENT, KONZULTÁCIE, INVESTOVANIE