STRATEGICKÉ BIZNIS PLÁNOVANIE
Uskutočnenie komplexnej analýzy činnosti podniku, s cieľom určiť reálny stav vnútorného prostredia podniku a perspektívy strategického smerovania podniku.  

V rámci tohto modulu sa realizujú:

• Získavanie aktuálnych a kľúčových informácií o vybranom trhovom segmente s cieľom určenia
  štruktúry, veľkosti a špecifík potenciálneho trhu

• Navrhnutie systému kľúčových ukazovateľov merania efektívnosti dosahovania podnikových cieľov, ich
  kontroly a procesu realizácie

• Vypracovanie projektu podnikateľského plánu, ktorý obsahuje vypracovanie marketingových,
  logistických, organizačných, finančných aspektov podnikania a otázky integrácii v odvetvovom prostredí,
  určenie efektívnosti projektu

• Analýza rizík spojených s realizáciou projektu, ich evidencia a vypracovanie opatrení ich eliminácie

• Prezentácia projektu potenciálnym investorom a veriteľom

• Poradenstvo pre klientov, na základe ich konkrétnych požiadaviek

• Komplexné štatistické spracovanie dát:
- marketingový prieskum,
- analýza trhového prostredia,
- analýza odvetvového prostredia,
- analýza podnikateľského prostredia.

NAŠE SLUŽBY
01
02
03
Copyright © Cassano s.r.o.   |   Tvorba web stránok
tvorba web stranok
04
05
06
INDIVIDUÁLNE SLUŽBY
DEVELOPING A INVESTÍCIE
KOMPLEXNÉ CONSULTINGOVÉ SLUŽBY
STRATEGICKÉ BIZNIS PLÁNOVANIE
VÝSKUM A VÝVOJ
SOCIÁLNE PROJEKTY

DEVELOPMENT, KONZULTÁCIE, INVESTOVANIE