KOMPLEXNÉ CONSULTINGOVÉ SLUŽBY
Firemné poradenstvo
• zakladanie obchodných spoločností (vypracovanie spoločenskej zmluvy a ostatných relevantných
  dokumentov, vybavenie živnostenského listu, zápis do obchodného registra)
• zabezpečenie administratívnych krokov pri založení a vzniku podnikateľských subjektov, identifikácii
  cieľových skupín, konkurenčného prostredia, kontaktov s potenciálnymi obchodnými partnermi a pod.
• vypracovanie výročných správ a odborných analýz

Konzultácie k podnikateľskému zámeru

• vypracovanie podnikateľských plánov pre účely grantového financovania alebo úverového financovania
• vypracovanie ekonomických analýz
• vypracovanie štúdií

Účtovné poradenstvo

Finančná analýza podniku

Právne poradenstvo v kontexte konkrétnych účtovných problémov (zmluvy, dodávateľsko-odberateľské vzťahy, pracovné právo a pod.)

Daňové poradenstvo v kontexte konkrétnych účtovných problémov (zmluvy, dodávateľsko-odberateľské vzťahy, pracovné právo a pod.)

Audítorské poradenstvo v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami ISA s cieľom objasnenia podstaty určitej ekonomickej udalosti

Znalecké poradenstvo v odbore „ekonomika a manažment“
NAŠE SLUŽBY
01
02
03
Copyright © Cassano s.r.o.   |   Tvorba web stránok
tvorba web stranok
04
05
06
INDIVIDUÁLNE SLUŽBY
DEVELOPING A INVESTÍCIE
KOMPLEXNÉ CONSULTINGOVÉ SLUŽBY
STRATEGICKÉ BIZNIS PLÁNOVANIE
VÝSKUM A VÝVOJ
SOCIÁLNE PROJEKTY

DEVELOPMENT, KONZULTÁCIE, INVESTOVANIE