SOCIALS PROJECTS
Spoločnosť CASSANO, s.r.o. podporuje úsilie Zoologickej záhrady v  Bratislave o  zachovanie unikátnych zvierat aj pre ďalšie ľudské generácie.

Podporujeme chov vlka európskeho.
01
02
03
Copyright © Cassano s.r.o.   |   Tvorba web stránok
tvorba web stranok
04
05
06
SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT
STRATEGIC BUSINESS PLANNING
COMPREHENSIVE ADVISORY SERVICES
DEVELOPING AND INVESTING
OUR SERVICES
INDIVIDUAL SERVICES
SOCIAL PROJECTS

DEVELOPMENT, CONSULTING, INVESTING